“De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van ons dagelijks bewegen.”

Wij willen ons graag aan u voorstellen!
In 2011 hebben wij, een aantal praktijkhouders op Goeree-Overflakkee, het initiatief genomen om een vorm van samenwerking met elkaar te ontwikkelen. Het idee van deze samenwerking is ontstaan omdat wij steeds vaker geconfronteerd werden met extra organisatorische problemen. Contractafsluiting met zorgverzekeraars, diverse vormen van registratieverplichtingen en praktijktechnische ontwikkelingen, vergen steeds meer tijd van de individuele praktijk.

Om niet allemaal afzonderlijk het wiel uit te vinden hebben we besloten om onze krachten te bundelen.

Inmiddels heeft FyGo een officiële status gekregen en zijn wij onze doelstellingen nader gaan omschrijven.

Met de FyGo willen wij onze eilandelijke fysiotherapeutische zorg beter bekend maken bij consumenten, verwijzers (huisartsen, specialisten), andere zorgverleners (wijkverzorging, maatschappelijk en pastoraal werk) en overheidsinstellingen (gemeentes).

Wij willen als één aanspreekpunt naar buiten treden.

Doelstellingen op het niveau van:
• Organisatie: fungeren als gesprekspartner voor een zo groot mogelijk deel van de vrijgevestigde fysiotherapeuten op Goeree-Overflakkee.
• Producten: ontwikkelen van nieuwe producten zoals beweegprogramma’s voor diabetes patiënten, mensen met overgewicht, COPD patiënten en mensen met valneiging.
• Kwaliteit: verbeteren/optimaliseren van de onderlinge samenwerking t.a.v. onze praktijkvoering.

Wat merkt u van dit samenwerkingsverband?
• U ontvangt jaarlijks onze FysioInfo; dit blad wordt op Goeree-Overflakkee huis aan huis verspreid.
• Wij werken samen met elkaar en met de huisartsen op Goeree-Overflakkee met betrekking tot het ontwikkelen van beweegprogramma’s voor doelgroepen; wanneer u tot een van deze groepen hoort zult u hier te zijner tijd over geïnformeerd worden.
• Wij maken gebruik van onderlinge expertise; mocht u in aanmerking komen voor een therapievorm die uw fysiotherapeut niet kan leveren of die nog beter door een gespecialiseerde collega gegeven kan worden, zult u doorgestuurd worden naar één van de fysiotherapeuten uit onze fysiogroep.