“De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van ons dagelijks bewegen.”

Wij willen ons graag aan u voorstellen!
In 2011 hebben wij, een aantal praktijkhouders op Goeree-Overflakkee, het initiatief genomen om een vorm van samenwerking met elkaar te ontwikkelen. Het idee van deze samenwerking is ontstaan omdat wij steeds vaker geconfronteerd werden met extra organisatorische problemen. Contractafsluiting met zorgverzekeraars, diverse vormen van registratieverplichtingen en praktijktechnische ontwikkelingen, vergen steeds meer tijd van de individuele praktijk.

Visie:
Met de FYGO willen wij betrouwbaar, zichtbaar en bereikbaar zijn voor onze patiënten en onze partners in zorg en andere partijen. Door onze positie, transparantie en up-to-date zijn van ontwikkelingen binnen ons vakgebied zijn wij een zeer geschikte partner voor iedere zorgaanbieder op Goeree-Overflakkee.

Missie:
Onze fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij de FYGO hebben kennis van het bewegingsapparaat, persoonlijke aandacht en kennis van de zorgwereld. Wij willen onze patiënten zo optimaal mogelijk ondersteunen en begeleiden vanuit hun eigen kracht.

Wat merkt u van dit samenwerkingsverband?
Wij werken samen met elkaar en met de huisartsen op Goeree-Overflakkee met betrekking tot het ontwikkelen van beweegprogramma’s voor doelgroepen; wanneer u tot een van deze groepen hoort zult u hier te zijner tijd over geïnformeerd worden.
Wij maken gebruik van onderlinge expertise; mocht u in aanmerking komen voor een therapievorm die uw fysiotherapeut niet kan leveren of die nog beter door een gespecialiseerde collega gegeven kan worden, zult u doorgestuurd worden naar één van de fysiotherapeuten uit onze fysiogroep.